Tag: mini

Makeup Review Review

BENEFIT COSMETICS Sunday My Prince Will Come Set

สวัสดีค่ะ มาอีกแล้วคราวนี้มาชวนเพื่อนๆชอปปิ้งเช่นเคย แต่ตามสไตล์บี ถ้าจะเสียเงินก็ต้องเสียอย่างคุ้มค่า วันนี้จะมาพูดถึงของไซส์มินิในรูปแบบเครื่องสำอาง บีคิดว่าบีเป็นเจ้าแม่ของเซตไซส์มินิอยู่ประมาณนึง เพราะซื้อหมด บ้า เคยรีวิวกระทู้แบบนี้มาสีปีที่แล้ว ไม่คิดว่า สี่ปีต่อมานิสัยซื้อของมินิก็ยังแก้ไม่หาย