Update New Beauty launches

New! Nivea whitening powder deodorant

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

[Update] New! นีเวีย ไวท์เทนนิ่ง พาวเดอร์ มาในรูปแบบของโรลออนและสเปรย์
ช่วยดูดซับเหงือและระงับกลิ่น ฟิลสดชื่นเหมือนทาแป้ง แต่แห้งนานกว่า ไม่ละลายไปกับเหงื่อ
ช่วยให้ใต้วงแขนกระจ่างใส ปกป้องยาวนาน 24 ชั่วโมง ไม่มีแอลกอฮอล์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_9071_Fotor

[ลองครั้งแรก] ใช้แล้วออกไปเผชิญโลก คือเอาอยู่ไม่ตุตุ ตอนทาเย็นสบายมาก เรื่องกระจ่างใสยังไม่เห็นผล

แบบโรลออน 95 บาท สเปรย์ 119 บาท NIVEA

end

0 comments on “New! Nivea whitening powder deodorant

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: