Makeup organizer

Review MUJI MAKE UP BAG

 MUJI MAKE UP BAG กระเป๋าที่ใส่เครื่องสำอางเวลาเดินทาง
คือใส่ได้ทั้ง เครื่องสำอางและสกินแคร์ของบีเป็นไซส์ใหญ่สุดแล้วมั้ง หรืออาจมีใหญ่กว่า 1 ไซส์
ปล.ขออภัยในความเลอะแต่นี่ใช้มาน่าจะประมาณ 3 ปีได้แล้ว

IMG_5388_Fotor

IMG_5386_FotorIMG_5383_Fotor

ทนมาก ทรงกระเป๋าไม่เปลี่ยน จุของได้เยอะ มีความแข็งแรงปกป้องเครื่องสำอางของเราได้ มีที่ใส่แปรงให้ที่ฝากระเป๋า ด้านข้างมีที่ให้ใส่ลิปสติก

นี่ของที่บียัดลงไปในกระเป๋าทั้งหมด

IMG_5378_Fotor

ราคาค่อนข้องสูง แต่หารจำนวนวันที่ใช้ ความคงทน บีว่าคุ้ม พิกัด ร้าน MUJI Thailand ราคาจำบ่ได้

end

0 comments on “Review MUJI MAKE UP BAG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: